Code of Conduct

För oss är det viktigt att våra produkter skapas i godkända miljöer, vi känner ett stort ansvar gentemot såväl anställda som till miljön i processen att tillverka CU Jewellery’s produkter. För oss är det självklart att alla ska ha rätt till anställningsavtal och att ingen ska bli diskriminerad på arbetsplatsen, nedan har vi listat de punkter som vi tillsammans med våra leverantörer tagit fram för att försäkra oss om att stå bakom arbetet för mänskliga rättigheter. Vårt mål är att alla anställda ska känna stolthet över våra produkter och kunna rekommendera oss som arbetsgivare. För oss är allas insats lika viktig, och vi genomför regelbundna besök hos våra leverantörer.

 • Förbud mot barnarbete och tvångsarbete
 • Förbud mot all sorts diskriminering
 • Rätt till reglerad arbetstid
 • Rätt till riktiga anställningskontrakt
 • Krav på en säker arbetsmiljö för alla anställda
 • Korrekta och jämställda löner

Att ta ansvar i alla led är något som är viktigt för oss och som vi jobbar hårt med. Här nedan listar vi de krav som vi ställer på våra samarbetspartners.

 • Alla skall ha rätt till fackföreningsfrihet
 • Det skall vara förbud mot barnarbete och tvångsarbete
 • Det skall vara förbud mot diskriminering
 • Det skall finnas försäkran om reglerad arbetstid
 • Alla anställda skall ha riktiga anställningskontrakt
 • Det skall finnas krav på säker arbetsmiljö för alla anställda
 • Krav på korrekta och lika löner mellan kvinnor och män

×
Logga in

Ny kund? Registera dig här.

×